Reflectie op voorstel gemeentelijke raadwerkgroep

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Met de door de gemeentelijke raadwerkgroep voorgestelde westelijke randweg zal ten opzichte van de huidige etmaalintensiteit het verkeer op de N209 zuid met 19% afnemen en op de N209 noord met 34%. Dit is een aardige reductie, maar zeker niet wat de meeste bewoners van Hazerswoude-Dorp zouden mogen verwachten of op hopen.

Verder zal met de westelijke randweg de totale verkeersintensiteit aan weerszijde van het dorp toenemen (in noord 12000 + 14300 = 263000 ten opzichte van variant 1 met 22500 en in zuid 11400 + 13900 = 25300 t.o.v. variant 1 met 21000). M.a.w. de westelijke randweg zal zo een 17 – 20 % meer verkeer aantrekken richting Hazerzwoude-Dorp dan als die er niet zou liggen. Dus voor beide zijden van Hazerswoude-Dorp west meer verkeersoverlast en meer uitstoot.

Betreffende de kruising van de westelijke randweg met het Westeinde, hierin wordt verder niets vermeld in het onderzoek van Goudappel Coffeng, anders dat die ongelijkvloers is welke een consequentie is van de keuze om deze niet op elkaar te laten aansluiten.

In de strook waar de weg geprojecteerd is ligt ondergronds de gasleiding en de 150kV van Tennet. Een onderdoorgang van de westelijke randweg te plekke lijkt me zeer gecompliceerd, waarbij een fly-over een meer voor de hand liggende oplossing is. Deze is ook niet zonder ongewenste effecten. De polder aan weerszijde van het Westeinde ligt lager, m.a.w. de beoogde weg moet behoorlijk omhoog om over het Westeinde te kunnen gaan, waarbij gedacht moeten worden aan tenminste 6 meter. Hierdoor komt de weg als geluidsbron boven de westkant van het dorp te liggen welke zal leiden tot een aanzienlijke geluidsoverlast tot diep in het dorp (zeker bij de overheersende westelijke wind). Dit zou te verhelpen zijn door geluidsschermen te plaatsten op de fly-over en op de opritten.

Andrew Borgart