Wie is wie?

placeholder.png

Nico Stolwijk

Nico werkt bij Vereniging Eigen Huis als manager van de afdeling belangenbehartiging. Nico is geboren in Hazerswoude-Dorp en heeft met uitzondering van een periode van 13 jaar steeds in Hazerswoude-Dorp gewoond. Hij is het laatste decennium voorzitter geweest van voetbalvereniging Hazerswoudse Boys en van tafeltennisvereniging Avanti. Nico wil graag een bijdrage leveren aan de (blijvende) leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp door – in samenspraak met de bewoners – op te komen voor de belangen van onze kern als onderdeel van de gemeente Alphen aan de Rijn.

Job Dresden

Job is acht jaar geleden vanuit zijn geboorte- en woonplaats Leiden aan de Voorweg in Hazerswoude Dorp komen wonen vanwege de ruimte en rust van het Groene Hart. Hij is van 2010 tot 2013 wethouder in de gemeente Rijnwoude geweest. Vanuit die ervaring is Job lid van het Dorpsoverleg en heeft o.a. de compost-actie georganiseerd. Hij is de secretaris van het Dorpsoverleg.

Andrew Borgart

Andrew woont in het buitengebied ten westen van Hazerswoude-Dorp en is docent toegepaste mechanica aan de Technische Universiteit in Delft. Hij houdt zich binnen het Dorpsoverleg met name bezig met verkeer, planologie en milieu. Hij is de penningmeester van het Dorpsoverleg.

Gerard van der Hulst

Gerard is melkveehouder aan ’t Spookverlaat.

placeholder.png

Henrietta van Gosliga

Henrietta is sinds 2017 lid van het Dorpsoverleg. Zij woont met haar lief en 4 kinderen sinds 2000 in Hazerswoude-Dorp. Voorzieningen voor jongeren gaan haar aan het hart.