Wonen Bewoners Plan-Zuid maken kans op een gratis energiescan van woning

Bewoners Plan-Zuid maken kans op een gratis energiescan van woning

Het Dorpsoverleg Hazerswoude Dorp organiseert op woensdagavond 10 juli samen met de gemeente Alphen aan den Rijn en het Duurzaam Bouwloket een informatieavond over energiebesparing en comfortabel wonen.  Gratis energiescans en – energieadviezen Ter voorbereiding van deze avond zoeken wij van de meest voorkomende woningtypen uit Hazerswoude-dorp een voorbeeldwoning. Bewoners die hun woning beschikbaar stellen, krijgen een …

Read Article Read More

Senioren Save the date! 22 mei Wonen voor senioren in Hazerswoude-Dorp

Save the date! 22 mei Wonen voor senioren in Hazerswoude-Dorp

Woensdagavond  22 mei organiseert het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp een bijeenkomst over huisvesting voor senioren. De bijeenkomst heeft tot doel (toekomstig) senioren te inspireren met ideeën voor nieuwe woningbouw, hen bij elkaar te brengen en te informeren over de mogelijkheden. Zo komt de organisatie Stijlvol Ouder een presentatie geven over woontrends en woonconcepten voor senioren. Naast de …

Read Article Read More

toekomst Dorpsplan Hazerswoude-Dorp

Dorpsplan Hazerswoude-Dorp

Februari Herziening Hierbij het plan van de gemeente Alphen aan den Rijn omtrent Hazerswoude-Dorp Dorpsplan Hazerswoude-Dorp, herziening februari 2019

actueel Terug- en vooruitblik van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Terug- en vooruitblik van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Het Dorpsoverleg wil met dit verslag een terugblik geven over haar activiteiten van afgelopen jaar 2018. Daarnaast geven wij u een vooruitblik in de activiteiten voor het jaar 2019. Vanuit het Dorpsoverleg hebben we in 2018 twee bijeenkomsten belegd in De Juffrouw. In januari hadden we een drukbezochte avond waarin iedereen kon reageren op de …

Read Article Read More

actueel Beschermwaardig Bomenbeleid

Beschermwaardig Bomenbeleid

Welke bomen vindt u beschermwaardig? Er wordt een nieuw beschermwaardig bomenbeleid opgesteld. Samen met u willen we keuzes én heldere afspraken maken over de omgang met beschermwaardige bomen tot 2030. Geef uw mening en vul de enquête hier in. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Bovendien maakt u dan kans op een van de 25 …

Read Article Read More

actueel Verzoek aan actieve fietsers

Verzoek aan actieve fietsers

Beste bewoners Hazerswoude Dorp, Zoals jullie wellicht weten, houd ik me ook bezig met de belangen van het fietsverkeer binnen de Fietsersbond Alphen en omstreken; daar vallen voormalig Rijnwoude [Koudekerk, H’woude-Rijndijk; resp. -Dorp, Benthuizen en Boskoop onder. Om het actieve team, dat nu uit 80% uit Alphenaren bestaat, te versterken, c.q. de inbreng uit de …

Read Article Read More

actueel Avondje energietransitie in Hazerswoude Dorp druk bezocht

Avondje energietransitie in Hazerswoude Dorp druk bezocht

Woensdag 14 november hebben 50 bewoners van Hazerswoude Dorp de informatieavond over de energietransitie bijgewoond in dorpshuis De Juffrouw. Die was georganiseerd door het dorpsberaad van Hazerswoude Dorp. Nico Stolwijk, voorzitter van de bijeenkomst en bestuurslid van het dorpsberaad deed de aftrap. Het weer verandert en in Den Haag wordt onderhandelt over een klimaatakkoord. Wat …

Read Article Read More

actueel Avondje over energietransitie en verduurzamen van de woning in De Juffrouw

Avondje over energietransitie en verduurzamen van de woning in De Juffrouw

Er gaat de komende jaren van alles op ons af komen op het gebied van energiegebruik. We gaan over een aantal jaren van het aardgas af en op de nog wat langere termijn gaan alle fossiele brandstoffen in de ban. We moeten gebruik gaan maken van andere energiebronnen en – ook niet onbelangrijk – we …

Read Article Read More

actueel Dorpsplan Hazerswoude-Dorp

Dorpsplan Hazerswoude-Dorp

Hierbij het plan van de gemeente Alphen aan den Rijn omtrent Hazerswoude-Dorp   Dorpsplan Hazerswoude-Dorp

actueel Verkenning nieuwe ontsluiting Hazerswoude-Dorp zuidwest

Verkenning nieuwe ontsluiting Hazerswoude-Dorp zuidwest

Hierbij de stukken van de presentatie van afgelopen 5 september omtrent de ontsluiting Hazerswoude-Zuidwest.   Verkenning nieuwe ontsluiting Hazerswoude-Dorp Zuidwest Presentatie ontsluitingsweg Hazerswoude-Dorp