Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp en Benthuizen

Delen op facebook
Facebook
Delen op twitter
Twitter
kruispunt Hazerswoude-Dorp

Het gaat om het verbeteren van de kruising N209-Heerewegh, het verminderen van vracht- en landbouwverkeer in Hazerswoude-Dorp, een alternatieve fietsroute via het Cees Erkelenspad en herstelwerkzaamheden aan de Dorpstraat en Westeinde.  

Situatie N209 

Op de kruising van de N209 met de Heerewegh bij Benthuizen gebeuren regelmatig ongelukken. De provincie en gemeente onderzoeken hoe de verkeersveiligheid bij deze kruising beter kan. Bij het onderzoek vindt de komende tijd een inventarisatie van de situatie plaats en worden ervaringen en ideeën van omwonenden en bedrijven opgehaald om uiteindelijk tot een goede verbetering te komen.  

Vracht- en landbouwverkeer in Hazerswoude-Dorp 

De gemeente wil met een verkeersbesluit de verkeerssituatie verbeteren in de Dorpsstraat, Voorweg en de woonwijk ten zuiden van Dorpsstraat-west. Het verkeersbesluit wordt in april gepubliceerd en ligt dan zes weken ter inzage. Door het instellen van eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens en inrijverboden voor vracht- en landbouwverkeer wordt zwaar verkeer zoveel mogelijk gemeden en komt er veel minder verkeer op de Dorpsstraat en de Voorweg te rijden. Dit gaat een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid in het centrum van het dorp en draagt bij aan de verkeersveiligheid.  
In de Dorpsstraat mag vracht- en landbouwverkeer alleen nog vanaf de N209 richting Westeinde rijden. Bij de zijstraten worden inrijverboden geplaatst zodat vracht- en landbouwverkeer vanuit de Dorpsstraat niet de wijk in mag rijden. De wijk kan via de nieuwe zuidelijk rondweg worden bereikt. Vracht- en landbouwverkeer mag vanaf de kant van de Voorweg alleen nog richting N209 rijden.  
Ook gaat de gemeente dit jaar onderzoeken of zwaar landbouwverkeer zoveel mogelijk via andere routes dan de dorpskern kan gaan rijden om de Dorpsstraat te ontlasten. Bijvoorbeeld door landbouwvoertuigen te stimuleren meer gebruik te maken van de Westzijdeweg. Daarvoor gaat de gemeente onder andere in kaart brengen op welke wijze de Westzijdeweg voor landbouwvoertuigen aantrekkelijker wordt, zonder dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid.  

Aantrekkelijke route voor fietsers 

Voor de fietsers wil de gemeente het Cees Erkelenspad inrichten als alternatieve parallelle route van de Westzijdeweg. Er wordt gekeken naar het verbeteren van de bewegwijzering en de herkenbaarheid. Dit komt de verkeersveiligheid van de fietsers ten goede.  

Herstelwerkzaamheden 

Op maandag 3 april starten de afrondende werkzaamheden in de Dorpsstraat en Westeinde in Hazerswoude-Dorp. Schades en verzakkingen worden dan door aannemer Dura Vermeer hersteld. Gedeelten van het straatwerk van de rijbaan, rondom diverse kolken, putten en delen van het trottoir worden hersteld. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden de rijbaan en het trottoir in fases opengebroken. De Dorpstraat en Westeinde zijn alleen bereikbaar voor aanwonenden. Voor doorgaand verkeer zijn de wegen afgesloten en is een omleidingsroute ingesteld. Naar verwachting zijn de werkzaamheden half mei klaar. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.