Veel ontwikkelingen in Hazerswoude-Dorp, geef uw mening! 

Delen op facebook
Facebook
Delen op twitter
Twitter
Foto de Juffrouw

Volop informatie- en inspraakavonden in april

Inwoners van Hazerswoude-Dorp hoeven zich in de maand april niet te vervelen. Er zijn volop informatie- en inspraakavonden over relevante onderwerpen. Zo presenteert Beter Bereikbaar Gouwe de uitkomsten van het tunnelonderzoek (2 bijeenkomsten) en wil de gemeente in gesprek met inwoners over de beoogde tijdelijke huisvesting voor Oekraïners, spoedzoekers en mensen uit de maatschappelijke opvang. Het Dorpsoverleg heeft voorts een bewonersavond gepland waarin gesproken wordt over de woningbouw, verduurzaming van woningen en de Dorpsvisie.  We zetten het voor u op een rij:

Bijeenkomsten over onderzoek onderdoorgang Hazerswoude-Dorp

Beter bereikbaar Gouwe (BBG) trapt in april af met bijeenkomsten over de resultaten van het onderzoek naar een onderdoorgang op de kruising van de N209 en de Dorpsstraat. Samen met een klankbordgroep van 16 bewoners zijn er schetsen gemaakt voor een tunnel(bak). Aan de hand van deze schetsen kunnen aanwonenden en andere geïnteresseerden hun mening geven over de varianten. Hoewel er (nog) geen geld is gereserveerd voor een onderdoorgang is het toch van belang dat er nu voor het eerst serieus onderzoek naar is gedaan. De eerste bijeenkomst is online en vindt plaats op 5 april. Het projectteam en de klankbordgroep lichten dan de varianten toe. Op 24 april volgt een inloopbijeenkomst (in 2 delen) in Hazerswoude-Dorp in De Juffrouw. Tijdens deze bijeenkomst kunnen bewoners de schetsontwerpen van de varianten bekijken en in gesprek gaan met de leden van het projectteam en de klankbordgroep. Aanmelden voor de bijeenkomsten is nodig. Dit kan via www.beterbereikbaargouwe.nl. Op deze website is ook meer informatie te vinden over de bijeenkomsten. 

Bouw tijdelijke woningen in Hazerswoude-Dorp

De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat Oekraïners zijn gevlucht, ook naar Nederland. De opvang van deze vluchtelingen gaat onverminderd door. De gemeente Alphen aan den Rijn zoekt locaties waar tijdelijke opvang gebouwd kan worden. Daarnaast is het belangrijk om voor mensen die met spoed een woning nodig hebben te bouwen. In Hazerswoude-Dorp onderzoekt de gemeente 2 locaties waar mogelijk gebouwd kan worden om zowel Oekraïense  vluchtelingen als starters, spoedzoekers of mensen uit de maatschappelijke opvang gehuisvest kan worden. Het gaat om de locaties:

  1. een kavel achter de ijsbaan aan de Voorweg. Hier wordt onderzocht of er maximaal 50 kleine tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst voor maximaal 150 personen.
  2. Een locatie aan de Zuidsingel. Hier wordt gekeken of er tijdelijk 4 kleine woningen geplaatst kunnen worden voor maximaal 16 personen.

De woningen worden geplaatst voor maximaal 15 jaar. De ontwikkeling van de locaties doet de gemeente samen met Habeko Wonen. Afgesproken is dat de helft van de woningen beschikbaar wordt gesteld aan starters, spoedzoekers en mensen uit de maatschappelijke opvang. De andere helft gaat naar Oekraïense vluchtelingen, zo is het plan.

Er wordt een informatieavond georganiseerd voor direct omwonenden op dinsdag 4 april van 19.30-20.30 u bij Hazerswoudse Boys, Sportparklaan 15. Er komt ook een informatieavond voor alle inwoners. Bij het ter perse gaan van deze krant waren hier nog geen details over bekend.

Kom ook naar de bewonersavond van het Dorpsoverleg!

Op woensdagavond 19 april organiseert het Dorpsoverleg van Hazerswoude Dorp een bewonersavond voor alle inwoners van het Dorp. Doel van de avond is inwoners te informeren over een aantal ontwikkelingen en ook ideeën op te halen over hoe de leefbaarheid in het Dorp verbeterd kan worden. Deze ideeën kunnen een plek krijgen in Dorpsvisie die dit jaar in samenspraak met bewoners geactualiseerd wordt. De volgende onderwerpen komen tijdens de avond aan de orde:

  • Woningbouwplannen in het dorp (mmv Habeko). Het gaat NIET over de tijdelijke woningen die de gemeente wil gaan plaatsen.
  • Hoe je woning te verduurzamen en welke ondersteuning kun je hierbij krijgen? (mmv Energiek Alphen en Actief Rijnwoude)
  • Dorpsvisie: welke zaken moeten prioriteit krijgen om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren?

De avond begint om 19.30 u en eindigt om 21.30 u. Locatie: Dorpshuis De Juffrouw.

Samengevat:

Dinsdag 4 april               19.30 u-20.30 u.             Gemeente: Informatieavond over tijdelijke woningen                                       Locatie: Hazerswoudse Boys, Sportparklaan 15

Woensdag 5 april           19.30 u-20.30 u.             BBG: Digitale informatiesessie onderdoorgang Hazerswoude-Dorp     Locatie: digitaal. Aanmelden via www.beterbereikbaargouwe.nl.             

Woensdag 19 april         19.30 u-21.30 u              Dorpsoverleg: Bewonersavond voor alle inwoners                                    Locatie: Dorpshuis De Juffrouw, Dorpsstraat 250

Maandag 24 april           18.00 u-19.15 u               BBG: Openbare inloopavond onderdoorgang Hazerswoude-Dorp            Locatie: Dorpshuis De Juffrouw. Aanmelden via www.beterbereikbaargouwe.nl.

Maandag 24 april           19.45 u-21.00 u               BBG: Openbare inloopavond onderdoorgang Hazerswoude-Dorp            Locatie: Dorpshuis De Juffrouw. Aanmelden via www.beterbereikbaargouwe.nl.

Nico Stolwijk

Dorpsoverleg HD

www.dorpsoverleghazerswoudedorp.nl