Update plannen verkeersmaatregelen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Door het Coronavirus heeft het Dorpsoverleg de bewonersavond op 12 maart over de verkeersplannen van de provincie en de gemeente tot nader order moeten uitstellen. Vanwege dezelfde reden heeft het geplande overleg van het Dorpsoverleg met Raadsleden geen doorgang kunnen vinden en is de informatiemarkt over de verkeersmaatregelen van de gemeente verschoven van 9 naar 16 april (afhankelijk van de ontwikkelingen Corona virus). Verder is de behandeling van de brief van het Dorpsoverleg over het opzeggen van de samenwerking met de gemeente verplaatst naar de Gemeenteraadsvergadering van 23 april. De Gemeenteraad komt momenteel slechts beperkt bijeen. Zodra dit mogelijk is gaat het Dorpsoverleg in gesprek met wethouder Van Velsen. Via de website zullen wij hier verslag van doen. Kortom: het Coronavirus houdt ook de besluitvorming over de verkeersmaatregen stevig in haar greep.

Tegelijkertijd gaan de werkzaamheden aan de Dorpsstraat vooralsnog door. Tot verbazing van enkele bewoners is er ter hoogte van de winkel van Van der Linde belijning op het wegdek aangebracht die sommigen interpreteren als eenrichtingsverkeer met daarbij een groot voorsorteervak voor fietsers. Hoewel de belijning conform de ontwerptekening is en er in deze planvorming voor de dorpsstraat GEEN sprake is van eenrichtingsverkeer, is hier verwarring over. Het Dorpsoverleg gaat hierover vragen stellen in de Klankbordgroep.

Het Dorpsoverleg wenst iedereen sterkte in deze bijzondere tijden en hoopt dat wij elkaar weer spoedig kunnen ontmoeten. Op de website dorpsoverleghazerswoudedorp.nl houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het dorp, ook met betrekking tot het coronavirus zoals bijvoorbeeld de meest recente berichtgeving van het Gezondheidscentrum Lindehof. Heeft u ook een bericht voor onze website? Vul dan het contactformulier in. Verder staan op onze site ook nieuwsberichten vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn.