Overlast in de buurt? Dit kun je doen!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft onlangs gesproken met de ‘sociale driehoek’ te weten de
wijkagenten, Boa’s en jongerenwerker. Er is gesproken over de leefbaarheidsproblematiek in het
Dorp in het algemeen en met betrekking tot de jeugd in het bijzonder. De belangrijkste conclusie is
dat het helemaal niet zo slecht gaat in Hazerswoude-Dorp. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat
inwoners maar weinig melding maken bij de wijkagenten en BOA’s als er wel sprake is van incidenten
zoals vernielingen of andere overlast. Het lijkt erop dat inwoners onderling ‘geen gedoe’ willen. Een
voorbeeld is dat onlangs in een buurtapp de suggestie werd gewekt dat er in een weekend 5
vernielingen van formaat hadden plaatsgevonden in de omgeving van de Sportparklaan, terwijl dit in
werkelijkheid een periode van 5 jaar betrof. De grote onderlinge verontwaardiging in de app bereikte
echter (in eerste instantie) de politie niet. Tegelijkertijd wordt er door inwoners wel regelmatig
geklaagd dat politie of handhavers niet zichtbaar zijn en niet optreden. De politie en BOA’s roepen
inwoners op te melden als zij iets verdachts zien, vernielingen constateren of serieuze overlast
ervaren. Meldingen worden geregistreerd in het systeem van de politie en dat biedt hen houvast bij
handhaving en surveillance. Zonder meldingen is dit een stuk lastiger.
Maar waar moet je je wanneer melden? Dat hebben we voor u middels 4 vragen even op een rij
gezet.
1. Wie zijn de wijkagenten en BOA’s voor Hazerswoude-Dorp?
De wijkagenten zijn Luc Jannessen en Richard Reukema. Hun gebied bestrijkt heel voormalig
Rijnwoude. Dit geldt ook voor de BOA’s Joost van Benthem, Diana Verblaauw en Kim van der
Heijden.
2. Hoe zijn wijkagenten te bereiken?
De wijkagenten zijn te bereiken via het telnr. 0900-8844. Na de melding wordt de melder door de
wijkagent teruggebeld. Indien er sprake is van spoed moet 112 worden gebeld.
3. Wat doet een BOA?
BOA staat voor Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar. De BOA’s hebben een belangrijke rol bij de
handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van “kleine ergernissen” in de woonomgeving:
 bij overlast van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme
 bij de aanpak van foutgeparkeerde auto’s
 bij de ondersteuning bij evenementen.
Ze zorgen er voor dat de regels die de gemeente opstelt worden nageleefd. Hierdoor wordt de
veiligheid vergroot en wordt de overlast teruggebracht. Ze handelen preventief door inspecties uit te
voeren en lichten mensen voor.
4. Hoe kunnen meldingen aan BOA’s worden gedaan?
Meldingen kunnen telefonisch worden gedaan via telnr. 140172. In het weekend (en ’s avonds) moet
0900-8844 worden gebeld. Een melder krijgt binnen 5 dagen een terugkoppeling van wat er met de
melding is gedaan.
Voor zaken die de gemeente betreft en geen spoed hebben, is er een app: Buitenbeter. Daarop
kunnen meldingen van stoepverzakkingen, beschadigingen, vervuiling plantsoenen etc. worden
gemeld. Dit kan ook worden gedaan via www.alphenaandenrijn.nl en telnr. 140172.
Nico Stolwijk
Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp