Oproep: allemaal meekijken!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Uitnodiging digitale informatiebijeenkomst concept ontwerp PIP N207 Zuidwoensdag 23 september, vanaf 19.00 uur

Wij nodigen u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst over het project N207 Zuid op woensdagavond 23 september. Wij informeren u graag over de eerste versie van het Provinciaal Inpassingsplan N207 Zuid. Dit heet officieel het concept ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit PIP is de provinciale versie van een bestemmingsplan, waarin de N207 Zuid-maatregelen staan.

Doel bijeenkomst: informeren

Met deze digitale bijeenkomst willen wij u informeren over deze eerste stap in de ruimtelijke procedure. U kunt nog niet officieel reageren op het plan in deze stap. Op deze eerste versie van het PIP kunnen alleen overheden reageren, tot 1 oktober 2020. Bij de volgende versie van het PIP, het ontwerp PIP, is het voor iedereen mogelijk om een officiële reactie te geven. Naar verwachting is dat in het tweede kwartaal 2021.

Digitale informatiebijeenkomst

Om u op een veilige manier te informeren over het project N207 Zuid en het proces, organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst. Via een link kunt u live meekijken naar de presentatie en vragen stellen via de chat. We hebben de bijeenkomst in twee blokken verdeeld.

Woensdag 23 september 2020

  • Blok 1 – 19.00 uur tot 20.00 uur: toelichting Bentwoudlaan, Verlengde Beethovenlaan, Verlengde Bentwoudlaan en ecologische verbindingszone
  • Blok 2 – 20.00 uur tot 21.00 uur: toelichting maatregelen N209 Hazerswoude-Dorp

Bijeenkomst bekijken
De link naar de bijeenkomst wordt uiterlijk 21 september op de webpagina van de N207 Zuid geplaatst. Via de link kunt u direct meekijken met de digitale bijeenkomst. U hoeft zich niet aan te melden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/N207Zuid.

Concept ontwerp PIP N207 Zuid
Het provinciaal inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan op provinciaal niveau. De eerste versie is in juli 2020 vrijgegeven door Gedeputeerde Staten en heet concept ontwerp PIP. Hierin staan de voorgestelde plannen beschreven voor een betere doorstroming, leefbaarheid en veiligheid van Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen. Deze plannen gaan over het aanpassen en aanleggen van wegen, wandelpaden, fietspaden en een ecologische verbindingszone. De plannen worden van 2023 tot 2025 gerealiseerd. De samenvatting van het concept ontwerp PIP is op de projectwebsite N207 Zuid te vinden.

N207 Zuid

Met het project N207 Zuid werken de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, inwoners en partners samen aan de verbetering van het wegennet en fietsroutes in dit gebied. Het zal de komende jaren steeds drukker worden op de wegen en de bereikbaarheid wordt slechter, als de wegen niet worden aangepast. Die drukte ontstaat door woningbouw (zoals ’t Suyt en Triangel) en de ontwikkeling van bedrijventerreinen (de Glasparel, de herontwikkeling van de Greenport, ontwikkelingen op het PCT-terrein). Het gebied kent ook een structuurprobleem doordat deze ontwikkelingen aan de westkant van de Gouwe plaatsvinden, terwijl de N207 aan de oostkant ligt. Veel van het verkeer moet nu door de kernen heen, bijvoorbeeld over de Zijde, de hefbruggen en de route Beijerincklaan – Dreef – Chopinlaan – Noordeinde. Project N207 Zuid biedt oplossingen voor de verkeersdrukte en het bereikbaarheidsprobleem. Door het aanleggen en aanpassen van wegen, aanleggen van wandel- en fietspaden en een ecologische verbindingszone zorgen wij ervoor dat de dorpen bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijven.

Beter Bereikbaar Gouwe
Het programma Beter Bereikbaar Gouwe is een vervolgstudie op N207 Zuid en onderzoekt momenteel verschillende maatregelen voor een betere bereikbaarheid in de Gouwe-regio. Dit zijn oplossingen, in samenhang met andere maatregelen, waarbij naar de middellange en lange termijn wordt gekeken. De maatregelen die onderzocht worden binnen het programma Beter Bereikbaar Gouwe, zijn aanvullend op de maatregelen van de N207 Zuid. Voor meer informatie, kijk op de website van Beter Bereikbaar Gouwe.

Gemeenten en provincie werken samen aan een betere verkeerssituatie in uw regio. Lees hier hoe we dat doen(PDF, 2,5 MB).