Meedenken over tunnel(bak) Hazerswoude-Dorp? Geef je op!

Delen op facebook
Facebook
Delen op twitter
Twitter
Binnenkort start het onderzoek naar de mogelijkheden voor een tunnel(bak) bij Hazerswoude-Dorp. Dit wordt gedaan door Beter Bereikbaar Gouwe, een samenwerkingsprogramma tussen de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en de Provincie Zuid-Holland. De medewerkers van Beter Bereikbaar Gouwe zijn op zoek naar een klankbordgroep van bewoners uit het Hazerswoude-Dorp om mee te denken in het onderzoek. Het Dorpsoverleg van Hazerswoude-Dorp heeft aangeboden om deze groep samen te stellen. We willen komen tot een diverse groep van zo’n tien personen, gespreid over het dorp: man, vrouw, jong, oud, hoger en lager opgeleid. Het onderzoek naar een tunnel(bak) De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft gevraagd om opnieuw te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een tunnel of tunnelbak door Hazerswoude-Dorp. Dit verzoek is overgenomen door Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ook is gevraagd om een onderzoek te doen naar een extra oeververbinding bij Boskoop en wordt nog steeds ingezet op de Bodegravenboog. Eind volgend jaar wordt besloten of en wat er door kan gaan. Dan moeten alle effecten en de kosten op een rijtje staan en moeten er ‘voorlopige ontwerpen’ liggen. Er is (nog) geen budget voor alle maatregelen. Het is dus niet zeker of er een tunnel(bak) komt of een extra oeververbinding. De klankbordgroep Beter Bereikbaar Gouwe wil met een groep bewoners in september/oktober komen tot een schetsontwerp voor een tunnel(bak). Eind november kunnen alle inwoners daarop reageren tijdens een inloopbijeenkomst in De Juffrouw. Naar aanleiding daarvan wordt het schetsontwerp dan verder uitgewerkt. Eerst weer met de klankbordgroep en daarna wordt een ‘voorlopig ontwerp’ weer voorgelegd aan alle bewoners. Dat zal ongeveer in mei volgend jaar zijn. Ook is dan het onderzoek naar de andere criteria weer een stap verder (gevolgen voor verkeer, veiligheid, leefbaarheid, natuur, kosten, techniek, enzovoort). Voor alle duidelijkheid: Het gaat in deze klankbordgroep dus niet over het kruispunt, rondweg of andere verkeerszaken. Het gaat uitsluitend over een ontwerp voor een tunnel(bak). Beter Bereikbaar Gouwe richt zich op de verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en economie in een groter gebied, met maatregelen voor de langere termijn. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op 19 september 2022 in de avond. Wie meer informatie wil over Beter Bereikbaar Gouwe, kan terecht op de website: www.beterbereikbaargouwe.nl Hoe opgeven? Wil je meedoen? Stuur dan uiterlijk 5 september een mailtje naar: info@dorpsoverleghazerswoudedorp.nl  met daarin de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, leeftijd, opleiding / beroep. Let daarbij op dat de eerste klankbordgroep bijeenkomst al op 19 maandag september aanstaande is. We streven naar een klankbordgroep van 10 personen met een zo goed mogelijke afspiegeling van de inwoners van het Dorp. Bij meer dan 10 aanmeldingen zal het Dorpsoverleg ism Beter Bereikbaar Gouwe een keuze uit de aanmeldingen maken.   Nico Stolwijk Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp