Brief aan gemeentelijke raadswerkgroep

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Beste leden van de gemeentelijke raadswerkgroep, Naar aanleiding van de presentatie van gisteren van de Raadswerkgroep verkeer Boskoop-Hazerswoude heb ik enige procedurele bezwaren tegen de uitgangspunten waarop de flitspeiling lokale verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp gebaseerd is. Ik ben van mening dat er geen volledig beeld is gegeven omtrent de mogelijke verkeersmaatregelen in Hazerswoude-Dorp zodat de bewoners van Hazerswoude-Dorp voldoende geïnformeerd kunnen deelnemen aan de flitspeiling.

Het onderzoek zoals gedaan door Goudappel Coffeng bevat elementen uit voorstellen voor de lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp (x-robust, de alphense variant enz.) en een voorstel vanuit de BBG, namelijk de westelijke randweg in variant 2a en 2b. De herkomst van de voorstellen is niet duidelijk in gemaakt in het onderzoek van Goudappel Coffeng, dit schept verwarring.

Het is onduidelijk waarom een soortgelijk onderzoek zoals voor variant 2a en 2b niet is gedaan voor de oostelijk randweg (vanuit de BBG), in combinatie met de lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp (x-robust, de alphense variant enz.). Immers uit het onderzoek van de BBG komt de oostelijk randweg naar voren als de meest effectieve oplossing, zie artikel en BBG. Hiervoor kan de raadswerkgroep een goede reden hebben gehad, maar hier niets over melden roept alleen meer vragen op.

 

Een ander punt van onduidelijkheid is de kruising van de westelijke randweg met het Westeinde, hierin wordt verder niets vermeld in het onderzoek van Goudappel Coffeng, anders dat die ongelijkvloers is welke een consequentie is van de keuze om deze niet op elkaar te laten aansluiten.

In de strook waar de weg geprojecteerd is ligt ondergronds de gasleiding en de 150kV van Tennet. Een onderdoorgang van de westelijke randweg te plekke lijkt me zeer gecompliceerd, waarbij een fly-over een meer voor de hand liggende oplossing is. Deze is ook niet zonder ongewenste effecten. De polder aan weerszijde van het Westeinde ligt lager, m.a.w. de beoogde weg moet behoorlijk omhoog om over het Westeinde te kunnen gaan, waarbij gedacht moeten worden aan tenminste 6 meter. Hierdoor komt de weg als geluidsbron boven de westkant van het dorp te liggen welke zal leiden tot een aanzienlijke geluidsoverlast (zeker bij de overheersende westelijke wind). Dit is te verhelpen door geluidsschermen te plaatsten op de fly-over. Het resultaat is een visuele aantasting van het dorp. Omdat de consequenties van de westelijke randweeg niet duidelijk onderdeel zijn van de presentatie is het lastig om te weten waarvoor je stemt bij variant 2a en 2b.

 

Concluderend ben ik van mening dat het onderzoek onvoldoende de consequenties inzichtelijk maakt en bovendien een onvolledig overzicht geeft van de varianten vanuit de BBG die van invloed zijn op verkeersmaatregelen voor Hazerswoude-Dorp  om in staat te zijn om weldoordachte keuze te maken in de flitspeiling.

 

Met vriendelijke groeten,

ir. Andrew Borgart