Grote veranderingen op komst De Hazelaar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Grote veranderingen op komst De Hazelaar Sinds de overname door vrijwilligers in 1993 heeft Zwembad de Hazelaar nog niet eerder voor zulke veranderingen gestaan als nu. Onlangs is in de pers te lezen geweest dat er een onderzoek gedaan is naar de haalbaarheid van een openluchtbad in Boskoop. In dit onderzoek zijn ook wij nauw betrokken geweest. We hebben met de onderzoekers en gemeente gesproken over onze zorgen en uitdagingen voor de nabije toekomst.

Op vraag van de gemeente staan we voor de uitdaging om het zwembad energieneutraal te maken. De huidige gebouwen, daterend uit begin jaren zestig, laten verduurzaming moeilijk toe. Enkel steens muren, verouderde daken en inefficiënte indeling en maten dwingen ons na te denken over nieuwbouw.

We constateren de laatste jaren een toenemend aantal bezoekers vanuit omliggende gemeenten en uit de nieuwe wijken van Hazerswoude-Dorp. De beschikbare velden en ruimtes zullen herbekeken moeten worden.

Ondanks het indrukwekkend aantal enthousiaste vrijwilligers van bijna 300, zien we dat het invullen van diverse diensten en taken vaak moeizaam verloopt. De oorzaak ligt in het feit dat we per vrijwilligers minder vrije tijd te besteden hebben dan pakweg 25 jaar geleden.

Vanuit de overheid worden steeds meer regels opgelegd. Opslag en reductie van chemicaliën, horecavereisten, trainingen voor toezicht en horeca, keuringen van apparatuur en ketelhuis, opstellen en bijhouden van o.a. beheers- en veiligheidsplannen etc. Deze taken leggen een enorme druk op het huidige bestuur. We zullen hier een oplossing voor moeten vinden.

Eigenlijk staat het zwembad er beter voor dan ooit maar er zullen op korte termijn dus grote stappen gemaakt moeten worden. We onderzoeken alle mogelijkheden om het zwembad toekomstbestendig te maken. Samenwerking met andere verenigingen of organisaties worden hierbij ook onderzocht.

Graag delen we onze ideeën met alle vrijwilligers op zaterdag 18 januari om 16.00 tijdens de nieuwjaarsreceptie in Zwembad de Hazelaar.

Op 17 februari om 20.00 organiseren we een bijeenkomst in Dorpshuis ‘De Juffrouw’ voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze interactieve bijeenkomst, in samenwerking met Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp en Gemeente Alphen aan den Rijn, informeren we de bezoekers over de aankomende veranderingen en vragen we naar hun visie en ideeën.

 

De Hazelaar