Gemeenteraad tegen verplaatsing van bushalte maar laat het er bij zitten.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

De verwachtingen die tijdens het bezoek van de nieuwe gemeenteraad aan ons dorp werden gewekt over het parkeerterrein bij AH waren veel belovend. En ze leken ook uit te komen tijdens de raadscommissievergadering van donderdag 23 juni j.l. waarin werd gesproken over de verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp. De partijen in de gemeenteraad bleken inmiddels unaniem van mening dat verplaatsing van de bushalte ten zuiden van het kruispunt naar de noordkant onwenselijk is! Hierdoor ontstaan er immers problemen met parkeren, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de winkels. Door een flinke hap te nemen uit het parkeerterrein van AH wordt ook een flinke hap genomen uit leefbaarheid van het dorp. Er is daarom geen enkel draagvlak in het dorp voor de verplaatsing van de bushalte en nu dus ook in de raad.
De nieuwe opstelling van de partijen leek goed nieuws, want als bezorgde inwoner denk je dan dat het gemeentebestuur in actie komt. Dat ze naar de provincie stapt met de boodschap: “De verplaatsing van de bushalte willen we niet, er is geen draagvlak voor, het moet anders. Het kan ook anders en daar hebben we ideeën voor”. Dit bleek echter een veel te optimistische, zelfs onjuiste gedachte.
De nieuwe wethouder Relus Breeuwsma liet donderdagavond weten nog even met het provinciehuis te hebben gebeld. De gedeputeerde liet weten dat de plaats van de bushalte niet ter discussie staat. “Dus moeten we het daarmee doen”, aldus de wethouder. Wel gaf hij aan de zorgen van de gemeenteraad en de bewoners te delen. Maar energie steken in een discussie met de provincie zag hij niet zitten.
Waarom houdt de provincie toch zo vast aan verplaatsing van de halte? Ze hanteert de richtlijn dat een bushalte bij voorkeur na het kruispunt moet worden geplaatst, niet ervoor. Dat was in 2017 bij de herinrichtingsplannen voor het kruispunt geen probleem. Er was genoeg ruimte. De afgelopen jaren zijn de plannen echter dermate aangepast dat het plan voor het kruispunt inmiddels 5 rijstroken bevat en er door de verplaatsing van de bushalte wel een ruimtelijk probleem ontstaat.
Pieter Jan Morssink (D’66) wist donderdag echter te melden dan er in de regio wel meer plaatsen zijn waar de provincie een bushalte voor een kruispunt accepteert, zoals in Leimuiden. Waarom dan niet een uitzondering voor Hazerswoude-Dorp? Daarbij komt dat bij handhaving van de huidige locatie van de bushalte de doorstroming en de afwikkeling van het verkeer niet noemenswaardig nadelig worden beïnvloed, zo blijkt uit de analyse van het adviesbureau dat Onno Beugelsdijk (AH) heeft ingehuurd. En dat als het station in Hazerswoude-Rijndijk wordt geopend, extra buslijnen worden ingezet waarmee rekening moet worden gehouden kan ook naar het rijk der fabelen worden verwezen. Zowel stoptrein als bus rijden straks 2x per uur, net als nu.
Kortom, de provincie moet met betere argumenten komen om tegen de wil van een vrijwel unanieme bevolking en een unanieme gemeenteraad in te gaan. Desondanks gaat het gemeentebestuur geen zienswijze indienen op de plannen van de provincie en de gemeenteraad laat het erbij zitten. Wel gaat er binnenkort een brief uit waarin de provincie nog eens vriendelijk wordt verzocht over bepaalde zorgpunten te spreken. Gezien bovenstaande relaas heeft het Dorpsoverleg er weinig vertrouwen in dat dit iets gaat opleveren.
Kunt u daar als bewoner nog iets aan doen?
Jazeker! U kunt zelf een zienswijze op de provinciale plannen (het PIP) indienen. Een voorbeeld is afgelopen week in de Groene Hart Koerier geplaatst. Uitknippen dus, ondertekenen en opsturen naar de provincie. Kan ook per mail naar: zienswijze.n207zuid@pzh.nl. Er liggen verder exemplaren van de voorbeeld-zienswijze van het Dorpsoverleg bij AH. Tenslotte is de zienswijze ook te downloaden via www.dorpsoverleghazerswoudedorp.nl.

Nico Stolwijk
Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp