Bewonersavond Dorpsoverleg op 19 april.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Op woensdagavond 19 april organiseert het Dorpsoverleg van Hazerswoude Dorp een bewonersavond voor alle inwoners van het Dorp. Doel van de avond is inwoners te informeren over een aantal ontwikkelingen in het Dorp en ook ideeën op te halen over hoe de leefomgeving en leefbaarheid in het Dorp verbeterd kunnen worden. Deze ideeën kunnen een plek krijgen in Dorpsvisie die dit jaar in samenspraak met bewoners geactualiseerd wordt.

De volgende onderwerpen komen tijdens de avond aan de orde:

• Welke woningbouwplannen zijn er in het dorp?
Wilt u hierover worden bijgepraat?
Spreker: Martin Bogerd (Habeko Wonen) geeft een overzicht over wat er wordt gebouwd voor welke doelgroep. Het betreft permanente woningbouw en gaat dus NIET over de tijdelijke woningen die de gemeente wil gaan plaatsen.
• Hoe je woning te verduurzamen en welke ondersteuning kun je hierbij krijgen?
Ton Kos (Energiek Alphen) gaat o.a. in op het maatwerkadvies dat inwoners kunnen krijgen door een Energiecoach.
Jos Timmermans (Actief Rijnwoude) vertelt over het Energie Team Rijnwoude dat bij mensen langsgaat om woningen energiezuiniger te maken door kleine energiebesparende maatregelen aan te brengen.
• Dorpsvisie:
Welke zaken moeten prioriteit krijgen om de leefomgeving en leefbaarheid in het dorp te verbeteren? Alweer 5 jaar geleden heeft het Dorpsoverleg in samenspraak met de dorpsbewoners een Dorpsplan opgesteld. Dit plan is gedeeld met de gemeente en als uitgangspunt genomen voor acties in de afgelopen periode. Het Dorpsoverleg wil het plan actualiseren en wil daarom graag van u weten welke ideeën u heeft om de leefbaarheid in het Dorp te verbeteren. Liefst zo concreet mogelijk.

De avond begint om 19.30 u en eindigt om 21.30 u.
Locatie: Dorpshuis De Juffrouw.
U bent van harte welkom!