Bericht van gezondheidscentrum Lindehof

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

*** GEZONDHEIDSCENTRUM LINDEHOF *** BERICHT VOOR ALLE INWONERS VAN HAZERSWOUDE-DORP EN OMSTREKEN Om de zeer snelle verspreiding van het coronavirus in te dammen worden nu op verschillende niveaus ingrijpende maatregelen genomen. Ook wij, eerstelijns zorgverleners in Gezondheidscentrum Lindehof, hebben maatregelen getroffen waarover we eerder bericht hebben via diverse kanalen. Gezondheidscentrum Lindehof is de komende periode alleen telefonisch bereikbaar en uitsluitend voor urgente medische zorg op afspraak te bezoeken. Dit doen wij om de huisartsenzorg en geneesmiddelenvoorziening voor de inwoners van Hazerswoude-Dorp zo veel mogelijk te kunnen waarborgen de komende periode. We zijn er van overtuigd dat het hebben van zo weinig mogelijk sociale contacten bij kan dragen tot het beperken van de verspreiding van het virus. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, we moeten het met elkaar doen! Ons dringende advies aan u is: – Neem de hygiëne-adviezen van het RIVM in acht- Vermijd onnodige contacten met anderen- Houd rekening met elkaar, met name ook de kwetsbare risicogroepen onder ons (ouderen, patiënten met diabetes, COPD, astma of andere chronische aandoeningen) Wij willen hiermee onze verantwoordelijkheid nemen in deze crisissituatie en verdere verspreiding en impact van het coronavirus beperken. Wij hopen op uw begrip en rekenen op uw medewerking! Huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten van Gezondheidscentrum Lindehof.