12 maart: Bewonersavond hoe nu verder?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Dorpsoverleg furieus over plannen verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp. Stichting Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp schort met onmiddellijke ingang alle samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn op. Aanleiding is de presentatie van de plannen voor het treffen van verkeersmaatregelen voor het Dorp op woensdag 19 februari. Op de druk bezochte avond in De Juffrouw kwamen vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente Alphen aan den Rijn met een volkomen nieuw plan op de proppen om de noord-zuid doorstroming op de Gemeneweg te verbeteren. Dit wordt noodzakelijk geacht vanwege het sterk toenemende verkeersaanbod. De plannen waren  niet alleen nieuw voor de bewoners, maar ook een totale verrassing  voor de aanwezige Raadsleden.

Het Dorpsoverleg concludeert dat de leefbaarheid voor de inwoners geen enkele rol speelt in de plannen. Deze wordt opgeofferd aan een snellere doorstroming op de verkeersader die het dorp doorsnijdt. Ook bieden de plannen geen enkel perspectief op een oplossing voor het zware vracht- en landbouwverkeer door de Dorpsstraat. De bewoners zijn bij het opstellen van de nieuwe maatregelen volkomen genegeerd en kunnen in deze fase ook geen rol van  betekenis meer spelen. De gepresenteerde plannen hebben namelijk de status van een provinciaal uitvoeringsbesluit. Dat betekent: het is stikken of slikken. Dit is alles onacceptabel voor het Dorpsoverleg.

Ook de gemeente kan nog maar weinig invloed uitoefenen op de plannen. Waarom dan toch de samenwerking met de gemeente  verbreken? Sinds 2017 zijn er diverse ontwerpsessies en bewonersavonden geweest met betrokkenheid van het Dorpsoverleg. Daarin werden gezamenlijk de mogelijkheden  onderzocht hoe het dorp aan de westelijke en oostelijke kant ontsloten kan worden. In 2018 beslist de Raad een van de scenario´s uit te werken. Op deze uitwerking kunnen  bewoners tijdens een bijeenkomst reageren. Dan wordt het 2019. Het Dorpsoverleg krijgt te horen dat er een ander (onbekend) alternatief wordt uitgewerkt. In de stuurgroep die hierover beslist nemen de gemeente Alphen aan de Rijn en de Gedeputeerde van de provincie deel. Wethouder Van Velzen weet dus van de gewijzigde plannen, maar houdt deze voor de Raad en andere betrokkenen onder de pet. Tot dus woensdag 19 februari 2020. Voor het Dorpsoverleg heeft het geen enkele zin door te gaan met het organiseren en faciliteren van de participatie van bewoners als deze bewoners door provincie en gemeente volkomen buiten spel worden gezet.

Hoe nu verder?

Dat vraagt het Dorpsoverleg zich ook af. Voor een antwoord op deze vraag willen we graag in gesprek met de bewoners van Hazerswoude-Dorp. Op 12 maart 19.30 uur organiseren we hiervoor een bijeenkomst in De Juffrouw. Inloop vanaf 19.00 uur. We zijn heel benieuwd naar uw mening. Op basis van deze avond zal het Dorpsoverleg bepalen of en zo ja welke vervolgstappen er  genomen gaan worden. Tot die tijd schort het Dorpsoverleg al haar activiteiten op.

Komt allen!

Stichting Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp:

Maria Loomans, Job Dresden, Nico Stolwijk, Andrew Borgart, Gerard van der Hulst, Henrietta van Gosliga, Karin Demoed, Rinse Bazen en Frank Arnoldus